Scoil Chuimsitheach Chiaráin

Curaclam

18-Meitheamh-18
Curaclam

Is é an Príomhoide i gcomhair leis an bhfoireann teagaisc atá freagrach as eagrú agus as stiúradh dhul chun cinn oideachasúil dhaltaí na scoile maidir lena gcuid scolaíochta.

Bliain 1 - 3 - An Teastas Sóisearach

Gaeilge Miotalóireacht
Béarla Eacnamaíocht Bhaile
Matamaitic Ealaín
Fraincis Ceol
Stair OSSP
Tíreolas Teagasc Críostaí
Staidéar Gnó Oideachas Sláinte
Eolaíocht Corpoideachas
Adhmadóireacht Folláin
Grafaic Theicniúil

Bliain 4 - Idirbhliain

Gaeilge Staidéar Ríomhaireachta
Béarla Teagasc Críostaí
Matamaitic Adhmadóireacht
Fraincis Grafaic Theicniúil
Stair Miotalóireacht
Tíreolas Eacnamaíocht Bhaile
Staidéar Gnó Bia agus Seirbhísí
Eolaíocht Ealaín
Fiontar Ceol
Scileanna Saoil Gairmthreoir
Staidéar Pobail Corpoideachas

Bliain 5 - 6 - An Ardteistiméireacht / Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)

Gaeilge Grafaic Dhearaidh agus Chumarsáide
Béarla Innealtóireacht
Matamaitic Eacnamaíocht Bhaile
Fraincis Ealaín
Stair Ceol
Tíreolas ATGO
Gnó Teagasc Críostaí
Cuntasaíocht Gairmthreoir
Bitheolaíocht Corpoideachas
Fisic / Ceimic Modúil OCG
Foirgníocht

An Ardteist Fheidhmeach

Gaeilge Chumarsáideach Staidéar Grafaice agus Tógála
Béarla agus Cumarsáid Innealtóireacht
Feidhmeanna Matamaiticiúla Óstánaíocht, Lónadóireacht agus Turasóireacht
Fraincis Ceardaíocht agus Dearadh
Oideachas Sóisialta Teagasc Críostaí
Ullmhú don Obair Corpoideachas

MRBanna

Tá eolas anseo faoi leagan amach na MRBanna don tSraith Shóisearach Nua:

Eolas ar na MRBanna

Is iad seo a leanas spriocdhátaí do MRBanna na bliana seo:

Féilire MRBanna don 2ra Bliain

Féilire MRBanna don 3ú Bliain

Leasuithe ar MRBanna 2023/2024

Lún
23 2024
Lá Pleanála don Fhoireann
Lún
26 2024
Bliain 1 ar scoil
Lún
27 2024
Bliain 1, 3, 5 agus 6
Lún
28 2024
Bliain 1, 2, 3, 4, 5, 6 agus ATF
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Chuimsitheach Chiaráin,
An Cheathrú Rua,
Co Na Gaillimhe,
Ireland

091 595 215


Suíomh / Location
© 2024 Scoil Chuimsitheach Chiaráin